На каква възраст трябва да съм, за да използвам Andjoy?

Програмата ни е създаде така, че да може да се използва от хора на всякаква възраст.

Общо правило е, че непълнолетни лица трябва да бъдат придружавани от възрастен.