Може ли накой друг, освен мен, да използва абонамента ми? Защо само аз трябва да използвам абонамента си Andjoy и да не го преотстъпвам на друго лице?

Абонаментът Andjoy е лична придобивка и може да се използва само от теб. Именно поради тази причина служителите на избрания от теб клуб ще поискат личната ти карта (или друг официално признат от закона документ за идентификация) , ако няма твоя снимка в приложението.

Тези лица не записват данните от представения от документ и не си служат с тях по никакъв друг начин, освен за да удостоверят самоличността ти при посещение. Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, това действие не може да се разглежда като обработване на лични данни, тъй като не представлява: „операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване“ по смисъла на Регламента.

При възникнали въпроси или нужда от предоставяне на допълнителна информация, се свържи с нашия екип, като изпратиш запитване на следния имейл : support.bg@andjoy.life. Използването на абонамента ти от друг човек се третира като злоупотреба и абонаментът ще бъде деактивиран.