Какво е Приятел Pass?


Приятел Pass е eкстра към твоя абонамент, която позволява безплатно посещение за твой близък. Провери дали имаш включен Приятел Pass в твоя план. Ако използваш Dynamic или Active при корпоративни условия (през работодателя си) имаш право на 1 Приятел Pass на месец. Можеш да го подариш на който си пожелаеш, стига твоят близък да няма активен абонамент.

Потребители, които закупуват директно абонаментите си без корпоративна отстъпка и онези, които ползват Семейство и Приятели нямат включени в плановете си Приятел Pass за момента.

За да може твой приятел да се възползва от Приятел Pass, трябва да сканира кода от профила ти в приложението. След сканирането, той разполага с 24 часа, за да се наслади на Andjoy. След този срок, достъпът става невалиден.

Приятел Pass дава достъп до определени активности в различни обекти. За да проверите дали с твоя приятел може да посетите даден обект с Приятел Pass, отидете на него, в приложението и отворете списъка с всички „Активности“ (натиснете „+“). Можете да посетите всички активности, маркирани със зеленa отметка „V“. Не можете да посещавате активности, срещу които пише, че са достъпни с определен вид абонамент (има изпизани букви с имената на абонаментите Fit, Dynamic, Active (F, D, A)).