Какви са вариантите за финансиране на Andjoy?

Когато предоставяте програмата Andjoy на всички Ваши служители, разходът се третира като социален – една фактура и един контакт: не е необходимо да комуникирате с много на брой спортни клубове и места за забавление и отдих, а само с един доставчик – Содексо. Andjoy предоставя 3 различни модела на финансиране:

1. Може да бъде изцяло за сметка на работодателя

2. Може да бъде изцяло за сметка на служителя

3. Плащането може да бъде споделено от работодателя и служителя. Пример: 50% за работодателя и 50% за служителя или съобразено с Вашия бюджет. 

За повече информация и оферта се свържете с нас на: support.bg@andjoy.life