Какви активности мога да посетя с Приятел Pass?

Приятел Pass e екстра към твоя абонамент. Той ти дава право да поканиш приятел на едно безплатно посещение, за да споделите от радостта от тренировката.

Приятел Pass може да се използва само за посещение на една конкретна активност, не може да се ползва като отстъпка от по-скъпа услуга в приложението, както и не може да се заменя за пари.

Приятел Pass дава достъп до определени активности в различни обекти. За да проверите дали с твоя приятел може да посетите даден обект с Приятел Pass, отидете на него, в приложението и отворете списъка с всички „Активности“ (натиснете „+“). Можете да посетите всички активности, маркирани със зеленa отметка „V“. Не можете да посещавате активности, срещу които пише, че са достъпни с определен вид абонамент (има изпизани букви с имената на абонаментите Fit, Dynamic, Active (F, D, A)).