Правилата за ползване

paper-plane-icon

Правила за ползване на програмата Andjoy

февруари 15, 2019

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ „Содексо” – дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12. „Потребител” – физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на валиден и активен Абонамент и посредством Мобилно […]