Правна информация

paper-plane-icon

Глобална политика за обработване на искания и оплаквания във връзка със защита на данните

февруари 25, 2019

Групата Содексо обработва личните данни в съответствие с Общия Регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с всички други приложими нормативни актове. 1. ВИДОВЕ ОПЛАКВАНИЯ Всички оплаквания във връзка с обработването на лични данни от дружествата от Групата Содексо ще бъдат разглеждани съгласно процедурата, описана по-долу (4. Разглеждане на искания и оплаквания). Различните оплаквания могат […]

paper-plane-icon

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ

февруари 25, 2019

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни от Содексо Ви е увредило или не е било извършено съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) или друг приложим нормативен акт, можете да попълните и да ни изпратите настоящия Формуляр за подаване на искания и оплаквания във връзка със защитата на лични данни. […]

paper-plane-icon

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

февруари 25, 2019

Тази Политика за бисквитките се прилага за всички дружества от международната група на Содексо (наричана по-долу „Содексо” или „ние”), за всички дейности и във всички географски райони, в които оперираме Содексо има качеството на администратор на лични данни, който събира и обработва Вашата личната информация, която предоставяте посредством уебсайта https://www.andjoy.life/bg („Нашия уебсайт“). Нашата Политика за […]

paper-plane-icon

ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

февруари 25, 2019

Неприкосновеността на Вашия личен живот е важна за нас. В тази връзка разработихме настоящата глобална Политика за защита на данните, за да Ви позволим да разберете как събираме, използваме, съхраняваме, споделяме, предаваме, разкриваме, изтриваме или обработваме по друг начин Вашите лични данни (операции, наричани заедно „обработване“). Тази глобална Политика за защита на данните описва мерките, […]

paper-plane-icon

Правила за ползване на програмата Andjoy

февруари 15, 2019

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ „Содексо” – дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12. „Потребител” – физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на валиден и активен Абонамент и посредством Мобилно […]

paper-plane-icon

Политика на поверителност

февруари 15, 2019

СОДЕКСО винаги цели да изгражда солидни и трайни взаимоотношения със своите клиенти, партньори, ползватели на онлайн услуги и сътрудници, основани на взаимно доверие: осигуряването на безопасността и поверителността на личните данни на тези лица е абсолютен приоритет за СОДЕКСО. СОДЕКСО спазва стриктно всички български и европейски нормативни разпоредби относно защитата на личните данни. СОДЕКСО прилага […]