Какви активности мога да посетя с Приятел Pass?

Могат да се посетят всички активности и клубове, включени в абонамента на приятелят,  който е предоставил Приятел Pass, съответно или активностите и клубовете от Dynamic или от Active.

Приятел Pass може да се използва само за посещение на една конкретна активност, не може да се ползва като отстъпка от по-скъпа услуга в приложението, както и не може да се заменя за пари.